Το Aikido δημιουργήθηκε από τον Morihei Ueshiba,  ο οποίος οραματίστηκε μια πολεμική τέχνη που να μην είναι μόνο μία σύνθεση από μαχητικές εφαρμογές, αλλά και μια έκφραση της προσωπικής φιλοσοφίας του για την παγκόσμια ειρήνη και συμφιλίωση.

O ίδιος ο όρος Aikido μεταφράζεται ως «ο Δρόμος της Αρμονικής ενοποίησης με την ενέργεια της ζωής¨. Οι μαχητικές τεχνικές του Aikido εκτελούνται με τρόπο όπου ο ασκούμενος υπερασπίζει τον εαυτό του ενώ ταυτόχρονα προστατεύει και τον επιτιθέμενο από τραυματισμό.

Η κίνηση του Aikido είναι κυκλική σαν χορός, εκτρέποντας την δύναμη της επίθεσης αντί να συγκρούεται με αυτήν, κάτι το οποίο συναντάται κυρίως σε πολεμικές τέχνες που βασίζονται κυρίως ανάπτυξη της σωματικής δύναμης του ασκούμενου.

Στο Aikido δεν υπάρχουν αγώνες, καθώς η φιλοσοφία του περιλαμβάνει μόνο την εξάσκηση σε μορφή αυτοάμυνας με την εκτέλεση κλειδώσεων και ρίψεων μέσω προκαθορισμένων τεχνικών.

Η εξάσκηση επίσης περιλαμβάνει την εκμάθηση των Bokken (ξύλινο Ιαπωνικό ξίφος) και Jo (ξύλινο ραβδί).

To Martial Arts Foundation αποτελεί επίσημο αντιπρόσωπο της ομοσπονδίας Aikido World Alliance που τελεί υπό την εποπτεία του Sensei Andrew Sato – Shihan, 7th Dan Aikikai.